• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowoczesne środki masowego przekazu z całą swoją zaczepnością i coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się w głównej mierze zrealizować dobre założenia finansowe na nadciągający rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak dobieranie tematyki do gazet opiera się przede wszystkim na bazie analizy tego, co cieszy się całkowicie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie wiedzie do poprawnego poziomu informowania opinii publicznej, a ta nieraz bierze swoją wiedzę o rzeczywistości wyłącznie z tego, co ukazuje telewizja i zapisuje ogólnodostępna prasa. Niestety, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak nieduża wspólnota w pełnej społeczności ma rzeczywistą wiedzę na temat najróżniejszych szczegółów systemu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To smutne, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym szczeblu odczuwają się zobligowane do partycypowania w demokracji.
Frazy kluczowe: Edukacja i informacje, Edukacja i Wiedza, Edukacja i informacje, Szkoła i informacje.

Najnowsze wpisy:

Categories: Nauka

Comments are closed.